מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

עמוד:10

לא מעטה מעין ספרייה של ספרים נדירים ובלים , שמאספיהם מימי הביניים הקדישום לבית הכנסת לתועלת הציבור , ושם נשארו עד שנתבלו ; ועדיין הייתה גישה אליהם ועדיין השתמשו בהם והעתיקו מהם בתוך הספרייה הגניזה במחצית השנייה של המאה הי"ט , 3 כפי שמעידים קולופונים לא מעטים מידיו של משה בן אברהם הלוי . מאן פרסם מעט חומר תיעודי ערבי יהודי מאוספים אלה ( שמקצתו אזכיר בהמשך , ( והרבה חומר תיעודי קראי עברי , שמקורו בקרים או במקומות אחרים במזרח אירופה . כל מה שפרסם מזה מאן אינו אלא דוגמאות או מבחר . גם אחרים , כגון ש ' אסף , פרסמו מעט חומר תיעודי בעברית . י ' מאן פרסם כמה תעודות הנוגעות לקראים באותה העת . א ' אשתור , בספרו תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים , כולל מעט ידיעות על קראים בשלהי התקופה , כלומר בראשית המאה הט " ז . י' אלגמיל , בסקירה כללית על קראי מצרים בתקופה העות ' מאנית , דן בקיצור במאה הט " ז . מחקרו של ד " ס ריצ'ארדס על תעודות ערביות מן הקהילה הקראית בקהיר מכיל גם הוא מעט ידיעות על תקופה זו . מבחינה מסוימת הייתה זו תקופה נסערת במצרים דווקא , על שום הפולמוס שפרץ אז בין פוסקים רבניים בשאלה היתר נישואין עם קראים . כנגד ההסכמה הרחבה של פוסקים ספרדים ואשכנזים ( הרב יוסף קארו והרמ"א ) לאסור נישואין כאלה , על פי 3 ראה : אלקין ובן ששון , שם , הערה . 48 4 חלק ניכר מן האיגרות שפרסם אסף מארכיונו של שמואל בן עלי , ראש הישיבה בבגדאד במחצית השנייה של המאה הי " ב , שהתכוון לחדש את הגאונות ( שי אסף ' , אגרות רב שמואל בן עלי ; תרביץ , א , א [ תר " ץ , [ עמי ; 130-102 א , ב , עמי , 84-43 א , ג , עמי 5 ; 80-ו וגם בפרסום נפרד : שי אסף , קובץ של אגרות : ר שמואל בן עלי ובני דורו , ירושלים תר " ץ [ ירושלים תש " ל , ([ באו מאוסף פירקוביץ , ' J . Mann , Texts and Studies , II , Cincinnati 1935 , pp . 71-72 , 108 5 6 ב , ירושלים תשי"א , עמ ' , 561-548 נספח על הקראים . כל האישים הנזכרים שם כתושבי מצרים שחיו בשנת 500 ו או לאחר מכן שייכים לענייננו . 7 י' אלגמיל , 'היהדות הקראית במצרים , ' 1918-1517 תולדות יהודי מצרים בתקופה העות'מאנית , בעריכת י ' לנדאו , ירושלים תשמ " ח , עמ ' , 556-513 ובפרט עמ ' . 521-516 U . S . Richards , 'Arabic Documents from the Karaite Community in Cairo ' , Journalof the 8 . Economic and Social Historyof the Orient , 15 ( 1972 ) , pp . 105-162 המאמר מכיל תיאור של עשרים ושבע תעודות של שופטים מוסלמים ( להוציא פטיציה אחת מן התקופה הפאטמית ) הנוגעות לקראים , בעיקר בענייני ממונות , ואליהן נספח הנוסח המלא של שתי תעודות בערבית . מובן מאליו שכל התעודות אינן כתובות ערבית יהודית . אתת עשרה תעודות ( מס י , 22-13 עמי ( 147-127 הן מן המאה הט"ז , ורובן המכריע ( מס י 3 ( 20-ו מראשיתה של אותה המאה , לפני הכיבוש העותימאני . תעודה אחת בלבד ( מסי , 22 עמ י ( 145-144 היא בת זמנו של הפנקס המתואר כאן . נזכר בה בין השאר החכם עבד אלואחד בן שמס , הרופא ( אלחכים ) והדובר בשם עדת הקראים .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר