קראו בכותר - גנזי קדם : שנתון לחקר הגניזה - גנזי קדם : כרך ב תשס"ו