מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

עמוד:9

מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז ( תיאור ראשוני ) חגי בן שמאי אוספי פירקוביץ ומידע על קראי מצרים במאה הט " ז מיום שהצצתי באוספי פירקוביץ ' ונפגעתי , הגעתי לכלל דעה שאין לנקוט בפרסומים מן האוספים הללו בדרך של 'בחירת הצימוקים , ' כפי שמקובל למדי בחקר גניזות אחרות . דווקא על שום ממדיהם הגדולים יש להזדרז ולקטלג אוספים אלה באופן יסודי בהקדם האפשרי , כדי שתעמוד לרשות החוקרים תמונה מלאה של החומר המצוי בהם . בכל פעם שנקרית לידי מציאה מעניינת באוספים אלה , והיא נקרית כמעט בכל פעם שאני מחפש בהם דבר מה מוכר , אני משתכנע בנחיצותו החיונית של הקטלוג השיטתי של האוספים הללו . בדברי אני מתכוון בעיקר לסדרות כתבי היד בערבית יהודית שבאוספי פירקוביץ ' , המכילות למעלה מתשעת אלפים פריטים , אבל הדברים נכונים לגבי כל האוספים שברוסיה . על כן כל מה שאני מפרסם כאן אינו אלא בבחינת נותן טעם וגירוי להתאמץ בעבודת הקטלוג . במיוחד מתכוון אני להצביע על חשיבות הקטלוג של החומר התיעודי הרב שיש בסדרות הערביות של האוספים . אמנם משקלו היחסי של חומר זה קטן מאשר באוספים הנובעים מגניזת בית הכנסת בן עזרא , וייתכן שהטעם לזה נעוץ באופייה השונה של הגניזה שהייתה בבית הכנסת הקראי בקהיר , דאר שמחה . נראה שגניזה זו שימשה במידה * מאמר זה מבוסס על הרצאה שנשאתי בערב עיון לכבוד פרופ ' יעקב לנדאו במכון בן צבי בכ " ח בסיוון תשס"ד , ( 17 . 6 . 2004 ) לציון מלאות לו שמונים שנה . אני מודה למנחם בךששון על עצותיו הנדיבות והערותיו המועילות . ו קטלוג שיטתי ומפורט מאוד של הסדרות האלה נעשה והולך מזה כעשר שנים במרכז לחקר התרבות הערבית היהודית וספרותה ( הפועל במסגרת מכון בן צבי לחקר עדות ישראל במזרח , ( וכבר קוטלגו בו כמה אלפי כתבי יד . עיקר המידע מוזן דרך קבע למערכת 'אלף ; לקטלוג המכון לתצלומי כתבי יד עבריים שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים . 2 מ ' בן ששון , 'לשאלת מקור האוסף השני של פירקוביץ' - הערות על מקורות היסטוריים והלכתיים , ' מדעי היהדות , 31 ( תשנ"א , ( עמי ; 67-47 זי אלקץ ומי בן ששון , 'אברהם פירקוביץ' וגניזות קהיר - בעקבות עיון בארכיונו האישי ' , פעמים , 90 ( תשס"ב , ( עמי . 95-51

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר