הקדמה

עמוד:10

הקלאסי , העולם המוסלמי והעולם המערבי המודרני —ולטעון שגם בתחום ביקורת המקרא , כבתחומים רבים אחרים , שימשה הספרות הערבית של ימי הביניים מאגר משמר של הידע הקלאסי וחוליית קישור בין העולם העתיק לחדש . בהשפעת סופרים נוצרים שהמירו את דתם לאסלאם חיפשו גם הסופרים המוסלמים במקרא נבואות על הופעתו של מוחמר ועל ראשית האסלאם . סופרים יהודים בימי הביניים הגיבו על כך בכתביהם במפורש ובמרומז , ויש כנראה גם מקרים שבהם שמרו לנו המחברים המוסלמים דברי פרשנות ופולמוס יהודיים , שאינם בנמצא בספרותנו . בכך עוסק הפרק הרביעי של ספר זה , בעוד הפרק החמישי עוסק בשאלה הקשה אילו תרגומים לערבית של המקרא היו מוכרים לסופרים המוסלמים . בניגוד לחוקרים רבים נדמה לי שאפשר להראות שהמחברים המוסלמים , עד המאה החמש עשרה , סמכו בעיקר על תרגומים חלקיים בעל פה ששמעו מפי שכניהם היהודים והנוצרים . ספרי נוגע בנושאים אלה וברבים אחרים , אך יותר משהוא משיב תשובות הוא מעורר שאלות . כוונתו העיקרית להסב את תשומת לבם של החוקרים אל הבעיות ולהצביע על העובדה שעולמות רבים ושונים שזורים אלו באלו בתחום מרתק זה . מספר האנשים שעזרו לי בכתיבת ספר קטן זה הוא גדול עד מאוד ולא אוכל להזכיר את שם כולם , כאן או בהערות השוליים , אך ברכתי ותודתי שלוחה לכולם . תודה מיוחדת יאה לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי שבירושלים , המשרת אותי בנאמנות וביעילות זה עשרות בשנים , וכן למכון אננברג למחקר בפילדלפיה ולמכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית בירושלים , אשר אפשרו לי להקדיש את שנת תשמ"ט כולה לכתיבת המקור האנגלי של ספר זה . תודה גם לצוות העובדים שבשני המכונים הנזכרים ולחברי בשתי קבוצות המחקר , אשר האירו את עיני בנושאים רבים , וכן לעמיתים , לחברים ולתלמידים , שקראו פרקים שונים והעירו הערות חשובות ומועילות , ובמיוחד לידידי משה גרינברג , ברנרד לואיס , ששון סומך ובנימין זאב קדר . מובן מאליו שרק אני לבדי אחראית לכל הטעויות והפגמים שנותרו בספר זה , לאחר כל העצות הטובות שהושפעו עלי .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר