עולמות שזורים ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים

עמוד:6

על חוה ז"ל ועל תרגום ספר זה כשפנתה אלי חוה ז"ל בבקשה שאשקול לקבל עלי את תרגום v ? 7 — Intertwined Worlds היססתי אף לשנייה . בעבורי זו היתה דרך נפלאה להעיד על הוקרתי לחוה על כל מה שלמדתי ממנה ולהודות לה על עזרה שהושיטה לי בהקשרים שונים . מאז השתתפתי בקורס היסוד "מבוא לדת האסלאם" שלימדה בשנת תשכ"ח — שנתי הראשונה באוניברסיטה העברית בירושלים — שמרנו על קשרים נאמנים , תחילה קשרי תלמיד ומורה נערצת , ולאחר זמן קשרי עמיתים לעבודת הפקולטה למדעי הרוח ואף שכנים לגוש החדרים באוניברסיטה . שדה המפגש היהודי מוסלמי , כפי שהוא בא לביטוי במחקר ובהוראה של כל אחד מאתנו —היה גם המגרש שעליו נפגשנו , במסדרון שבין החדרים , על כוס קפה במועדון הסגל ופעמים רבות אף בביתה הנעים שברחביה . אישיותה הקורנת ונועם הליכותיה , ידיעותיה הרחבות ונכונותה השלמה לחלוק אותן בנדיבות עם אחרים , נחישותה למלא עד תום כל משימה שקיבלה עליה , קפדנותה על כל פרט ופרט והתחשבותה בסובבים אותה —כל אלה ליוו את קשרינו במשך שלושים השנים האחרונות , ובאו לביטוי מועצם במהלך תרגומו של ספר זה . הם אף מלווים בזכרוני כל עמוד ועמוד מן הספר כהילה נוגה . חבל על דאבדין ולא משתכחין . א"ש הערת המערכת צר לנו שלא זכתה פרופ' חוה לצרוס יפה לראות את גרסתו העברית של ספרה 'עולמות שזורים , ' שיצא לאור באנגלית בשנת . 1992 היא ליוותה את תהליך הוצאתו לאור למן התרגום ועד עיצוב העטיפה והכול נעשה על דעתה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר