מבוא

עמוד:11

מבוא אין זה המקום לכתוב את ההיסטוריה הזו . אולם סקיצה שלה בכל זאת חיונית כאן , משום שעל מנת להבין את עתידה של קבוצה אנושית , כמו גם של אדם יחיד , ובמיוחד כדי להבין את עתידו של רעיון , חשוב לדעת מאין הוא בא ... מונחים כמו אסימילציה , אמנציפציה ודיםימילציה זקוקים לבחינה אם ברצוננו להבין מה קרה לאגודה המרכזית מאז , 1933 ולאיזו מטרה היא שואפת . משפטים אלו , הלקוחים מהמאמר הפרוגרמטי שפרסם אלפרד הירשברג , ממנהיגי " האגודה המרכזית של האזרחים הגרמנים בני האמונה היהודית " r !) Centralverein , deutscher Staatsburger jiidischen Glaubens שנודעה בקיצור , ( CV בשנת 1935 לא נגעו רק לתולדות ארגונו - הארגון הליברלי המרכזי ביהדות גרמניה . ניתן לראות בהם ביטוי למגמה רחבה הרבה יותר , שהניעה גם יהודים גרמנים שהיו פעילים במחנות פוליטיים אחרים לבחון מחדש את עידן האמנציפציה ולרדת לחקר עקרונות היסוד שכוננו אותו , אל מול מה שנראה כשקיעתו . יתרה מזאת , תחושת המצוקה והאיום , שנחוותה בשנות השלושים בעצמות שונות גם על ידי בני קהילות יהודיות מחוץ לגרמניה , הניעה גם את דובריהן לפנות לבחינתו מחדש של העבר היהודי לנוכח מוראות ההווה . עלייתם של המשטרים הפשיסטיים באירופה , ובעיקר עלייתה לשלטון של המפלגה הנאצית בגרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים , העמידו את יהודי אירופה בפני משבר קשה . יהודים בגרמניה , במזרח אירופה ובמידה מסוימת גם במערבה נאלצו להתמודד עם שחיקה גוברת והולכת במעמדם האזרחי והחברתי , עם קשיים גוברים בחיי היום יום ועם תמונת עתיד קודרת . עוד בטרם הגיע משבר זה לממדים של איום ממשי על חייהם של היהודים , הוא פגע קשות בתחושת הביטחון שהייתה להם בדבר השתייכותם לארצות מולדתם . בני הקהילות היהודיות שתודעתם העצמית המודרנית עוצבה במשך כמה דורות על בסיס חוויית האמנציפציה עמדו עתה מול שקיעתה ונפילתה , כפי שקרה בגרמניה , או נאלצו להתמודד עם הכרסום בה ולעמוד מול האיום הגובר והולך על קיומה העתידי בארצות אחרות . לצד מאבקי ההישרדות הפוליטיים והכלכליים ניסו דובריהם של היהודים לעמוד על משמעות המפנה ההיסטורי ולהעריך Alfred Hirschberg , "Der Centralverein deutscher Staatsburger jiidischen Glaubens " , 1 in Wille und Weg des deutschen Judentums , Berlin 1935 , p . 15

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר