תוכן העניינים

עמוד:6

בחינתן מחדש בתנאי משבר ; 135 צרפת , עברה וסמליה בראי הזיכרון היהודי ; 141 פנתאון הגיבורים של יהודי צרפת ; 151 סיכום 159 פרק רביעי : מהאנשלוס עד יובל המהפכה 162 לנוכח המשבר : הערכות ופרספקטיבות היסטוריות בעיתונות היידיש ; 163 זיכרון ולקחו במחלוקת : מלחמת העולם הראשונה בתודעת היהודים בצרפת ; 167 חיפוש הנחמה בזיכרון ההיסטורי : ההיאחזות בהיסטוריה היהודית בצרפת ; 170 פולמוס "השיבה אל הגטו" ובחינתה המחודשת של האמנציפציה ; 176 יובל המאה וחמישים למהפכה ופרוץ מלחמת העולם השנייה ; 191 סיכום 198 חלק שלישי : הונגריה 1944-1933 - פרק חמישי : מול שקיעת האמנציפציה 205 הונגריה ויהודיה בין מלחמות העולם ; 207 תמונת העבר ההונגרית הלאומית : מלאומיות ליברלית לשמרנות נוצרית ; 210 מול המפנה בגרמניה ; 213 לנוכח החוק היהודי הראשון ; 217 יובל אישטוון הקדוש והיהודים ; 225 מורשת האמנציפציה והאסימילציה לנוכח החוק היהודי השני ; 231 סיכום 238 פרק שישי : בצל המלחמה והשואה 241 לאומיות הונגרית ופטריוטיות יהודית בראי ההשקפה הנאולוגית ; 244 ההשתלבות וגבולותיה : הנרטיב הליברלי הביקורתי ; 253 הנרטיב האורתודוקסי ; 261 משבר האםימילציה והתחייה הלאומית : פרשנויות ציוניות , 267 סיכום 277 סיכום 281 ביבליוגרפיה 295 מקורות ראשוניים ; 295 ספרות מחקר 299 מפתחות 317 מפתח המקורות ; 317 מפתח העניינים 321

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר