קהילות של פראקסיס

עמוד:13

מה שכן נראה מבטיח הוא מציאת דרכים שיש בהן משום שאר רוח , שיביאו לשיתוף בפרקטיקות רוויות משמעות , למתן גישה למשאבים המעשירים את השתתפותם , אופקיהם - וזאת על מנת שיוכלו להעלות את עצמם על מסלולי למידה שאתם להזדהות . יש לערבם בפעולות , בדיונים , בשיקולים ובמחשבות המחוללים שינוי המוערכות על ידיהם . אם אנו מאמינים שאנשים יצרניים הם המישמים השקדנים של תהליכים ארגוניים הוצבו , ושהמפתח לביצוע ארגוני נאות הוא קביעת תהליכים יעילים המכתיבים את האדם , אזי יש להנדס חזור והנדס תהליכים אלה בדרכים מופשטות , ואחר כך לגלגלם ליישום . זאת , אם אנו מאמינים שהעובדים תורמים למטרות הארגון על ידי השתתפות רבת ביוזמות שלעולם לא תוכלנה ליפול בשבי תהליכים ממוסדים , אזי נמעיט בהכתבות ; מתוך חשד שהכתבת יתר מחלישה אותה יצירתיות התורמת לשכלול הפרקטיקות . יהיה להבטיח שהארגונים שלנו בנויים מקהילות המפתחות את הפרקטיקות הללו , ושהן . נצטרך להעריך את העבודה של בניית קהילה , ולוודא שלמשתתפים תהיה גישה הנדרשים לשם לימוד ; שיש להם מה שנדרש לפיתוח תהליך של למידה , כדי לבצע ולקבל החלטות שבהן יבואו לכלל ביטוי מכלול ידיעותיהם . נראה הגיוני ומובן מאליו , עלינו לשאול את עצמנו מדוע זה לעתים כה קרובות מוסדותינו בהפקת תוצאות אלה , ואפילו מתייצבים כנגדן בקנאות בלתי נלאית . ניתן לייחס בצדק האשמה לקונפליקטים בין אינטרסים , למאבקי כוח , ואפילו לרשעות אנושית . אבל זו מדי פשטנית , ופסימית יתר על המידה . לזכור שמוסדותינו הם בגדר תבניות , ושתבניות אלה אחוזות בתוך ההבנות , והתיאוריות שלנו . מבחינה זו התיאוריות שלנו מעשיות מאוד , כי הן ממסגרות לא הדרכים שבהן אנו פועלים , אלא גם - ואולי ביתר חשיבות כאשר התבנית שלנו קשורה חברתיות - את הדרכים שבהן אנו מצדיקים את פעולותינו לעצמנו ולאחר . בהקשר לפעול ללא הצדקת פעולותיך בתוך השיח המתנהל במוסד . תיאוריה חברתית בדבר תהליך הלמידה אינה בגדר יוזמה אקדמית בלבד . דרך התבוננות את מחקרינו האקדמיים , אך היא גם רלוונטית לפעולות היום יום שלנו , למדיניות הטכנולוגיות , המוסדיות והחינוכיות שאנו מעצבים . לכן , מסגרת המשגתית אודות תהליך הלמידה היא בעלת ערך לא רק לתיאורטיקנים אלא לכולנו : מורים , הורים , צעירים , בני זוג , עובדי בריאות , מטופלים , מנהלים , עובדים , מתווי מדיניות , כל אלה שבדרך זו או אחרת חייבים לפעול לקידום הלמידה ( שלנו עצמנו ושל אחרים ) , בקהילות שלנו ובארגונים שלנו . אי לכך , הכתוב כאן מיועד הן לאיש התיאוריה והן ; הוא נכתב מתוך מחשבה תיאורטית ומעשית כאחת . הלמידה בהקשר האינטלקטואלי מנסה לשרת קהלים מרובים , אציע פרספקטיבה שהיא מצרף של מספר גישות ולא בוויכוחים , במפרטים הטכניים ובפולמוסים של קהילה אקדמית כלשהי . למעשה , כל

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר