קראו בכותר - אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני - גיליון 11 : אנו אוהבים אותך מולדת, בשמחה בשיר ובעמל