תוכן העניינים

עמוד:6

אנליזה ארגונית גיליונות 13 , 12 בגיליון מס' , 12 שיתפרסם ביולי , 2007 ישולבו מאמרים שנכתבו לכבוד הכנס הרביעי של "פסיכואנליזה בארגונים , "ובחברה שהתקיים בינואר . 2007 בגליון זה כלולים מאמרים של שי פרוגל , מיל' אפשס"ן ינא , 1 שמואל ברנשס"ן , יאיר ואחרים , וכן שיחה עם יוסי שריד . גיליון מס' 13 יוקדש לייעוץ אישי ולהבחנה בינו לבין אימון אישי ודגמי "עוץ אחרים במסגרת הארגון . גיליון זה יצא בדצמבר . 2007 פרסום ב"אנליזה ארגונית כתב העת "אנליזה ארגונית" פותרו את שעריו לפרסום מודעות העשויות להיות בעלות עניין לקהילה המקצועית ולעוסקים בעבודת הארגון . המעוניינים בפרטים מוזמנים לפנות למערכת כתב העת במכון : "צפנת" 0 02-6782887 : 'ל דואל : zof nat @ netvision . net . il

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר