חקירת ירושלים מאז איחודה

עמוד:9

פה . ביניהן היתה טביעת חותם של גמריהו בן שפן ( ירמיהו לו . ( מלבד השרידים שהוזכרו , שרדה במקום חומה מימי שיבת ציון , שחוזקה בימי החשמונאים . בין אתרי עיר דוד , בולט פיר וירן , הלא הוא מפעל המים משלהי המאה העשירית וראשית המאה התשיעית לפסה"נ , שנועד לאפשר גישה לגיחון . במקום נעשו עבודות שיקום ושימור נרחבות ועם סיומן תהיה וודאי עיר דוד אחד מאתרי הביקור המרכזיים בירושלים . ירושלים בימי בית שני ידיעותינו על ירושלים של ימי בית שני התרחבו לאין שיעור בעקבות החפירות והמחקרים בעשרים השנים האחרונות . חפירות פרופ' מזר למרגלות הר הבית , זרו אור על מערך הדרכים העיקריות של ירושלים בימי בית שני . הרחובות היו מרוצפים ובנויים על תמיכות חזקות ; רחוב אחד לאורך החומה הדרומית חיבר את הכניסות להר הבית ( שערי חולדה , ( והאחר עבר לאורך החומה המערבית . מרחוב זה הוליכו שלושה שערים להר הבית ורחוב אחר עלה ממנו אל שער שכם . מן השער שהיה מעל לקשת וילסון ירד גרם מדרגות מפותל אל הרחוב שלמרגלות הר הבית . בחפירות נמצאו כלים ששימשו לפולחן בביהמ"ק . אחד אף סת ^ ן בכתובת לקר". "בן גרם מדרגות מונומנטאלי שעלה מדרום לשערי חולדה , משלים את תמונת תכנון אזור זה בימי הורדוס . לאחרונה הוכשר חלק מהאתר לביקור והוא משתלב ב"טיילת . "החומות עדות דרמאטית לחורבן ירושלים וביהמ"ק 70-ב לסה"נ נמצאה ב"בית השרוף" שברובע היהודי . משקולת אבן ועליה השם "בר קתרוס" נושאת עדות אילמת אך מוחשית לבית מגורים של משפחת אמידים המוכרת מימי בית שני . הבית חרב בשרפה עזה : קורות הגג קרסו על הרצפה והבית , על כליו ואביזריו , נמחץ תחתן . באחת הפינות מצאה את מותה אשה צעירה , כנראה שפחת הבית , שידה נמצאה כשהיא שעונה על קיר החדר , כאילו בתחינה . בסמוך לשם הולכת ונשלמה מלאכת השיקום והשחזור של רובע מגורלם מפואר מימי בית שני ( הפרבר ההרודיאני . ( במקום נחשפו שרידים מרשימים של רצפות פסיפס ופרסקאות ומתקני מים כמו בורות אגירה ומקוואות , שאפיינו את בתי האמידים של ירושלים באותה תקופה . מתחת לאחד מבתי המגורים ברובע נראים שרידים של "החומה הראשונה" מימי בית שני , שהיה הביצור החשוב ביותר בעיר העליונה בימי החשמונאים . קטעים אחרלק מהחומה הראשונה נחשפו במצודה . סמוך לשם נתגלה רובע מגורים חשמונאי , שנמחה ברובו בתקופת הורדוס , וחלקו אף שולב במפעלי הבנייה שלו . עוד ניתן

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר