גורמי סיכון וגוהמי הגנה

עמוד:71

של ילדים אלו מלידתם ובמהלך השנים בגילים , 31 / 32 , 18 , 10 , 4 , 2 , 1 ומצאו גורמי לחץ וסיכון שונים , אך גם גורמי הגנה . ( 2001 Werner & Smith , 1982 , 1992 , ) מרבית חברי קבוצה זו , זולת תת-קבוצה של 22 עם לקויות למידה , עסקו בבגרותם במקצועות שדרשו מיומנויות ספציפיות , והיו שבעי רצון מעצמם , מנישואיהם ומהמקצועות שלהם . גם בגיל 40 נמשכו המגמות החיוביות האלו , 70 ° / 0-כש מהנשים 60 ° / 0-ו מהגברים בקבוצת המיקוד היו שבעי רצון ממקום עבודתם , מחיי הנישואים שלהם ומתחושה של מסוגלות עצמית ומיטביות פסיכולוגית . שני החוקרים האלו מסיקים שגדילה בתנאי סיכון לא בהכרח תוביל לתוצאות שליליות בבגרות , ומדגישים את החשיבות של גורמים סביבתיים , ובעיקר תמיכה רגשית מן המשפחה או מאנשים משמעותיים אחרים בסביבה , כמו מורים ואנשי דת . ( Werner & Smith , 2001 ) תת קבוצה במחקר של וורנר וסמיט היא זו של 22 ילדים 14 ) בניס 8-ו בנות , ( שאובחנו בגיל 10 כבעלי לקויות למידה . אחוז גבוה מילדי תת קבוצה זו 64 % ) מהבנים 36 ° / 0-ו מהבנות ) גדלו בבתים עניים , 80 ° / 0-ל מהם היו היתקלויות עם רשויות החוק בין הגילאים 10 , 18-ל 27 ° / 0-ול היו מגעים עם המשטרה , כשלמחציתם מגעים חוזרים שהובילו לבית המשפט ( בעקבות אירועים כמו תאונות דרכים , פגיעה גופנית בזדון , פריצות , גניבות , הצתות , היעדרויות , בריחות מהבית וציד לא חוקי . ( במבחנים שחברי תת-קבוצה זו עברו בגיל 18 התגלה שהם מתקשים במיומנויות אקדמיות של קריאה , כתיבה , ידע כללי וכישורים חברתיים . נוסף על כך , כהשוואה לקבוצת הביקורת , הראו הצעירים עם לקויות הלמידה רמה גבוהה יותר של מיקום שליטה חיצוני . ההידרדרות בהישגי תת-קבוצת הצעירים עם לקויות הלמידה נעצרה בבדיקות שנערכו להם בגיל . 32 בגיל זה נמשך המעקב אחרי 18 מתוך 22 חברי הקבוצה הראשונית של בעלי לקויות הלמידה 75 ° / 0 . מהם היו מועסקים , אם כי במקצועות הצווארון הכחול , נישואיהם היו מוצלחים ( עם אחוז גירושין דומה לזה שבקבוצות המחקר של האנשים ללא לקויות הלמידה , ( והם כולם היו שבעי רצון מעצמם , ממקומות העבודה שלהם ומנישואיהם . מה גרם לתפנית החיובית בחייהם של אנשים רבים כל כך עם לקויות הלמידה בהשוואה להידרדרות שתועדה אצל מרביתם כגיל ? 18 וורנר ( Werner , 1993 ) מציעה חמישה אשכולות של גורמי הגנה : . 1 טמפרמנט נעים , המעורר תגובות חיוביות מן ההורים , מן החברים , מן המורים ומבני הזוג .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר