פתיחה

עמוד:10

יעמוד על הברכה מר חננאל גולדברג מירושלים שהגיה את הספר שלפנינו ותרם לשיפור הסגנון . ברכה מיוחדת והכרת הטוב מגיעות לגב' שרה כשר על עמלה הרב בהקלדתם ובהכנתם של המאמרים לדפוס . ר"ח כסלו תש"ע שמואל שניידר

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר