מיוצרים ובונים לבני בלי בית

עמוד:12

בות , ואף היחסים שביניהן הינם בהכרח מורכבים ומסובכים . אכן , גם הם חייבים לשמש נושא למחקר היסטורי מדוקדק ומתועד . עם זאת , חשיבות הבנתם של יחסים אלה חורגת מן התחום המחקרי ההיסטורי ומחייבת את הבנתם , אפילו תהא חלקית וסכימאטית , עוד קודם שזו תינתן לנו במלואה וכתיקונה על ידי המחקר הספרותי ההיסטורי הסוציולוגי השיטתי . הסיבה לדחיפות זו פשוטה היא : ללא הבנה של היבט זה ביחסים שבין הציונות ( והמדינה ) לספרות ( כנציגת התרבות כולה , ( ללא איתור מקומו הנכון בהתפתחות החברה שלנו , אין אנו יכולים לדעת באמת מהו 'מצבנו' התרבותי הלאומי בשעה זו . 'מצב' זה הנו המשך ותוצאה של שרשרת ' מצבים' מקבילים בעבר . הוא תוצאת המפגש בין מסורת תרבותית בת מאה שנים לבין התנאים החברתיים התרבותיים המשתנים . הבנתו תובעת רקע היסטורי , 'עמוק' פרספקטיבה . בלעדיהן אין העובדות התרבותיות , הגלויות לכל עין , מצטרפות לדגם משמעותי , . "גשטאלט"ל ממילא מתפורר הדיון הבלתי היםטורי בהן למסכת של אבחנות וקובלנות חלקיות , המחמיצות את עיקר מהותן של התופעות הנדונות והנאחזות בתפל או במקרי שבהן . הדיון במצבנו התרבותי אינו יכול להיערך במימד ההווה בלבד , ואף אסור לו שייערך בדרך של הטלה קלה , בלתי אחראית , של תבניות ההווה על גבי עובדות העבר . עליו להתקדם מן העבר אל ההווה , מן העובדות בהצטברותן אל התבניות המתפרקות כיום לנגד עינינו . הדברים שניתן ללומדם בדרך זו הם כה חשובים , משמעותם התרבותית החברתית הנה כה אקטואלית , עד שמותר ואולי אף הכרח לרשום כעת את ה'סיפור' ההיסטורי של היחסים בין הציונות לספרות מן ההיבט שבו אנו מדברים בקווים הכוללים ואפילו החפוזים ביותר . המשבר התרבותי החריף שאנו נתונים בו תובע הארה מהירה , מבט ממעוף ציפור . המחקר המפורט יוכל לתקן בעתיד את הטעויות והעיוותים אשר אין למונעם בעת ההסתמכות על הארה או מבט כאלה . בדברים שלהלן אנסה , אפוא , להעלות מעין תרשים סכימאטי ומקיף של פרשת היחסים בין הציונות כמימסד פוליטי לספרות כמימסד תרבותי במשך מאה שנות קיומה של התנועה הציונית . החל בשנות השמונים של המאה שעברה ועד לימינו . כמובן , לא אוכל להיכנס לפרטים , וכל דוגמא שאביא תהיה בבחינת אילוסטראציה בלבד ולא בבחינת "חומר . "ראיות כמו כן לא אתעמק בסוגיות ההיסטוריות'הסוציולוגיות המסובכות , הכרוכות בהבנת אופני השתלבותם של מימסדים תרבותיים של חברה מסויימת בתוך מבני הכוח של המימסדים החברתיים הפוליטיים הכוללים של אותה חברה ובתאור הצורות השונות והמשונות שמקבלות הזיקות הישירות והעקיפות ( האחרו נות , על הרוב , חשובות מן הראשונות ) בין מערכת רוחנית תרבותית

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר