קראו בכותר - אם לא תהיה ירושלים : הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי