מיוצרים ובונים לבני בלי בית

עמוד:11

מיוצרים ובונים לבני בלי בית א עכשיו , שאנו מונים כבר מאה שנים ויותר לייסודה של תנועת 'חיבת ציוך ולעליית הביל"ויים , מן הראוי שניגש לסכם - בין שאר סיכומים - גם פרשיות מרכזיות בתולדות היחסים בין הציונות לתרבות היהודית . ועיקרית שבהן : פרשת היחסים שבין הציונות לספרות העברית . הכוונה איננה לסיכום התכנים הציוניים האידיאיים והרגשיים של הספרות העברית ואף לא לסיכום החלק שנטלו יוצריה של הספרות במאבקים ובפולמוסים , בהתפלגויות ובאיחודים , שקבעו את דרכה של התנועה הציונית במהלכה לעבר הגשמת יעדיה ההיסטוריים . שני אלה , סיכום התוכן הציוני של היצירות העומדות במרכזו או בשוליו של הקורפוס הספרותי שהצטבר במשך מאה שנות הציונות וסיכום חלקם של הסופרים במאבק על גיבושה הרעיוני והפוליטי של התנועה הציונית , כבודם מונח במקומו . ומקומו - המחקר הספרותי ההיסטורי האקדמי . אכן , דומה שלאחרונה , אחר תקופה ממושכת של הזנחה והזדלזלות , כובשים להם נושאים חשוכים אלה מחדש את המקום הראוי להם בחקר הספרות העברית ובהוראתה באוניברסיטאות ' . לנו , מכל מקום , חשובה עתה הרבה יותר השגתה של ראייה כוללת בהיבט אחר של היחסים בין הציונות לספרות , שבירורו אינו עניין למחקר מפורט בלבד . כוונתי היא ליחסים בין התנועה הציונית כמערכת ציבורית פוליטית של עוצמה ( ולימים , כבר לפני הקמת מדינת ישראל ובעיקר לאחריה , גם של שלטון ) לבין הספרות בממסד תרבותי , הנאבק על מקומו ועל השפעתו בתוך המערכת , לצידה ולעתים גם לעומתה ובניגוד לה . הכוונה היא אפוא לבירור היחסים בין הציונות לספרות כשתי מערכות של כוח , השואפות להשיג השפעה מךבית בקביעת תודעתה ודרך פעולתה של קבוצה אנושית מסוימת . ברור שמהות ה'כוח' שונה היא בכל אחת מן המערכות הנידונות . במערכת הציונית הכוח הוא בעיקרו ( אך לא בכולו ) אידיאולוגי פוליטי-ארגוני , ואילו במערכת הספרותית הכוח הוא בעיקרו ( אך לא בכולו ) אידיאולוגי רוחני יצירתי . עם זאת , שותפות המערכות זו לזו ושואבות זו מכוחה של זו , וזאת לא רק בזכות נקודת השיתוף האידיאולוגי שלהן . במערכת הפוליטית נודע מקום חשוב לכוח הרוחני היצירתי , ובמערכת הספרותית יש ערך לא מבוטל לכושר הארגוני הפוליטי . זיקות הדמיון והשוני שבין המערכות הן מרובות ומורכ

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר