אם לא תהיה ירושלים הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי