פתח־דבר

מתוך:  > מודה במקצת > פתח־דבר

עמוד:8

נעזרתי ברשימות ובכת"י במכון התלמוד הישראלי השלם , ושלמי תודה על כך למנהלו הרב י' הוטנר ולהרב קליין . כ"כ יבורכו עובדי המכון לתצלומי כת"י בספריה הלאומית בירושלים על סיועם . מודה אני לגב' מ' דרורי , מנהלת היחידה להוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן , על הטיפול המזורז בהוצאתו של הספר , וכן למר דוד שידלובסקי , בעל דפוס , "זהר" על שעשה את עבודתו באמונה . ואחרון אחרון אביע בזה את רגשי הוקרתי ותודתי להורי היקרים שליט"א , אשר מאז נעורי הדריכוני לתורה , וכן לרעיתי שרה לבית ניסנגרטן , אשר עשתה את כל האפשר כדי שאוכל לעסוק יותר ויותר בעיונה של תורה . אתם יתברכו ילדינו ו דינה , ישראל , הדס , לוז . אוניברסיטת בר אילן צבי אריה ש ט י י נ ס ל ד

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר