קראו בכותר - מודה במקצת : מחקר בסוגיות המשפט התלמודי