תוכן העניינים

עמוד:4

חלק שני : מועדי החודש השביעי פרק : 4 מיום הברית ליום זיכרון תרועה ולראש השנה 110-83 הקדמה א . התוכן אשר בשמות ב . מחזורי גלות-שיבה והיפוכי חציוני השנה ג . בימי שיבת ציון פרק : 5 יום הכיפורים העברי 140-111 הקדמה א . סיפורו של יום הכיפורים העברי ב . עיון נוסף בסיפור המועד העברי פרק : 6 חג סוכות , אפרים ובית דוד 190-141 הקדמה א . מסכות לסכת וחזרה ב . מצוות חג הסוכות ג . מחנה ישראל בדרכו לסכות ד . סכות , מלכי בית דוד ואפרים פרק : 7 ביום השמיני עצרת 212-191 הקדמה א . מהשביעי לשמיני , השבועה ומימושה ב . רישומים מראשית תקופת המלכות נספחים : . 1 טבלת ערכים 243 - 213 2 . מפתח מקורות מקראיים 256 - 244 3 . רשימת מקורות 262 - 255

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר