מטמורפוזות

מתוך:  > מטמורפוזות

עמוד:ד

P . OVIDI NASONIS Libri ix-xv METAMORPHOSEON praefatione brevibusque adnotationibus instruxit e Latino in Hebraeum sermonen vertit SALOMO DYKMAN הדפסה שנייה , תשנ"ז 1996 - הדפסה שלישית , תשס"ג 2003 - הדפסה רביעית , תשסי'ח 2008 - of the United States through their Congress through a gift of funds by the people This publication was made possible in part כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק , ירושלים תשכ"ה נדפס בדפוס מרכז , ירושלים Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1965

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר