קראו בכותר - מטמורפוזות - כרך שני : הספרים תשיעי - חמישה-עשר, מילון