התוכן

עמוד:5

התוכן מבוא : המתח בין ערכים הומניסטיים ודת המקרא 9 חלק ראשון : ערכים הומניסטיים במקרא פרק א : כבוד האדם במקרא 35 פרק ב : חירות האדם במקרא 55 פרק ג : על השוויון , ועל הקריאה הפמניסטית של המקרא 82 פרק : 1 "הקול הנגדי : " קולו של היחיד במקרא , כמתמודד עם נורמות מוסריות חברתיות בלתי ראויות 123 פרק ה : מלחמת המקרא במלחמה : לא פציפיזם ולא מיליטריזם 143 חלק שני : דמוקרסיה ראשונית במקרא הקדמה 187 פרק : 1 "דמוקרטיה ראשונית" ו"דמוקרטיה צבאית" 188 פרק ז : "סיפור בבואה" בתקופת יהושע כעדות לדמוקרטיה ראשונית 219 פרק ח : "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" ( שופטים יט כא ) - האומנם "אנרכיזם 240 ? " פרק : 0 ללא שושלת : חולשה מובנית של השלטון המרכזי 261 פרק י : המלוכה הקדומה במקרא : שלטון ריכוזי המשחית את עצמו 273 פרק יא.- עיקרון "הפרדת הרשויות" במקרא כמגמה לבלימת השלטון הריכוזי 306 סיכום 331 רשימה ביבליוגרפית 335 מפתח ביבליוגרפי 353

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר