קראו בכותר - דמוקרטיה ראשונית במקרא : יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים