בין חורבן לישועה

עמוד:5

בספרייה זו יצאו לאור : יונה פרנקל , עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה זאב לוי , בין יפת לשם שמואל ספראי , pK VK 12 ^ וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד דב רפל , תרגום אונקלוס כפירוש לתורה עפרה מאיר , הסיפור הדרשני בבראשית רבה מנחם דורמן ( מהדיר , ( מקוה ישראל , תשועת ישראל למנשה בן ישראל דוד הרטמן , מנהיגות בעיתית מצוקה אליעזר שביד , מאבק עם שחר זאב ויסמן , עם ומלך במשפט המקראי מנחם קלנר , תורת העיקרים * משה חלמיש , מבוא לקבלה * מנחם הירשמן , המקרא ומדרשו זאב גריס , ספר , סופר וסיפור בראשית החסידות אביגדור שנאן , מקרא אחד ותרגומים הרבה שולמית ולר , נשים ונשיות בסיפורי התלמוד עליזה שנהר אלרעי , מספר , סיפור , קהל אורזולה שוברט , אמנות הספר היהודית אליעזר שביד , בין חורבן לישועה ניסן רובין , ראשית החיים ( ספר ראשון באנתרופולוגיה של התלמוד ) זכריה גורן , טעמי המקרא כפרשנות יאיר זקוביץ , מקראות בארץ המראות בת ציון עראקי קלורמן , משיחים ומשיחיות בתימן שרה שטרסברג דיין , יחיד ואומה בהגותם של א"ד גורדון והראי"ה קוק דוד שטרן , המשל במדרש ישראל תא שמע , הנגלה שבנסתר יוסף תבורי , פסח דורות נחום אריאלי , המחשבה היהודית בימי הביניים * עוזי שביט , בעלות השחר אבי שגיא , אלו ואלו שמאי גלנדר , אמונה ורעיון בסיפורת המקראית * ראה אור בהוצאת אלינר

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר