קראו בכותר - בין חורבן לישועה : תגובות של הגות חרדית לשואה בזמנה