פרק 2: הבסיס הקוגניטיבי של לקות למידה

עמוד:13

»> רק : 2 חב 0 י 0 ^ קוגעיגףבי של לקוח . לגזיז ץ ! לפני שחלו ההתפתחויות האחרונות בידע הנוירולוגי , הייתה קיימת הסכמה כללית בחקר ליקויי הלמידה כי המקור לקשיים ולכישלונות הוא בתהליכים קוגניטיביים . עם זאת , נחלקו החוקרים בדעותיהם לגבי אפיון התהליכים האלו . חלקם סברו , שהמשגת הקשיים מתמקדת בתהליכים ברמה נמוכה של כישורים בסיסיים ( וקשיים בלמידה בתפקידים מורכבים בכיתות הגבוהות משקפים על פי גישה היררכית זו את ההשפעה של הליקויים הבסיסיים . ( אחרים סברו , שיש ליקויים משמעותיים ייחודיים בתהליכים המורכבים של עיבוד מידע , שהגישה ההיררכית אינה מספקת להם מענה . לדיון תאורטי זה יש השלכות לא רק על ההמשגה וההבנה של הליקויים , אלא גם על תהליכי האבחון והטיפול . ליץוייס כתהליכיס כסיסייס ר . קצב של עיבוד הגירויים חלק מהחוקרים , התומכים בגישה ההיררכית , מניחים כי האבחון והטיפול בתלמידים חייב בראש ובראשונה להתמקד בבחינת המיומנויות הבסיסיות ( כגון בחינת מהירות העיבוד של גירויים אודיטוריים וויזואליים , אבחון מודעות פונולוגית או טיפול באבני היסוד של קריאה ופענוח . ( לדעת אחת מקבוצות החוקרים , שהתמקדה בתהליכים הבסיסיים , בעייתם של התלמידים מתמקדת בשאלות הקצב והתזמון של עיבוד הגירויים הבסיסיים . הביטוי האבחוני לכך הוא הקושי בתפקידים המחייבים שיום מהיר : כאשר התלמיד מקבל תפקיד המחייב אותו לתגובה מהירה לגירוי אודיטורי או ויזואלי ( אות כתובה , משבצת צבע או צליל , ( הוא פועל ביתר איטיות מבן גילו ( Merzenich et al ., 1996 ; Tallal et al ., 1996 ) המחקר הנוירולוגי הצביע על המקבילה האנטומית לשוני זה , ומיקד אותו בגודל התאים העצביים במוח , הקשור למהירות ההולכה של המידע . על פי גישה זו , מקור הקושי של הילד בתפקידים השונים , כגון תפקידים פונולוגיים , הוא לקות במהירות העיבוד של התפקיד הבסיסי המשפיע על התהליכים המורכבים . [ Temporal processing deficit ] לקות זו , לדעת החוקרים , היא סיבת הקצב האיטי של תלמידים עם ליקויי למידה , קצב המשתמר בביצוע תפקידי קריאה וכתיבה לאורך כל שנות הלימודים . היא גם סיבת הקושי לבצע במהירות מטלות קוגניטיביות , קושי המאפיין תלמידים עם ליקויי למידה בכל שלבי התפתחותם . אחת ההשלכות היישומיות של התפיסה הזו היא הדרישה המקובלת לתוספת זמן במבחנים הניתנת לתלמידים אלו על מנת לאפשר להם לבטא את ידיעותיהם . על פי גישה זו , האתגר הטיפולי הוא ללמד את התלמידים לפעול מהר יותר , כלומר , לעבד במהירות מידע פונולוגי .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר