קראו בכותר - לקות למידה בכיתה : דילמות חינוכיות במציאות החדשה - נייר דיון מס