מבוא: "מציאות חדשה" תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה

עמוד:7

גזבוא : "גז ^ יאוו ; m 'h 10 ו / לגזידיפ לקויי לגזידח במערכי חחיעור יויגיליו במערכת החינוך בישראל מתפתחת "מציאות חדשה" בעקבות הגידול המהיר בזיהוי תלמידים בעלי ליקויי למידה . ראוי להדגיש כי מקובל בארצות רבות שתלמידים עם ליקויי למידה הם הקבוצה הגדולה ביותר של תלמידים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים , ומרביתם לומדים במסגרות חינוכיות רגילות . על פי סקרים בין-לאומיים , לכ 10 ° / 0- מהתלמידים יש ליקויי למידה ספציפיים בדרגות חומרה שונות ואפיונים שונים , ובכל כיתה ניתן לצפות למצוא 4-2 תלמידים עם ליקויי למידה . על פי סקרים מקובלים , יותר מ- ם 50 ° / מהתלמידים המוגדרים כתלמידי חינוך מיוחד הם תלמידים עם ליקויי למידה . בשנים האחרונות גדל מספרם בכל שכבות הגיל - החל במסגרות קדם יסודיות ועד לחטיבה העליונה בתיכון . לחצים עקיבים ומתמשכים של הורים הביאו להכרה בצורכיהם של תלמידים אלה , ובהדרגה החלה המערכת החינוכית לטפל במיסוד התמיכה בהם ובהתאמת דרכי למידה לקשייהם . עם זאת , ובמפתיע , לא ניתנה הדעת למשמעויות שיש לזיהוי תלמידים אלה בכיתה ולשילובם בה לגבי גורמים אחרים : המחנך , המורה המקצועי ותלמידי הכיתה שללא קשיים מוגדרים . כמו כן , לא נבחנו הדילמות החינוכיות שמעוררת המציאות החדשה והשלכותיה על תהליכי הכשרת מורים וההשתלמויות שהם זקוקים להן לתפקוד יעיל . מטרת נייר הדיון היא לבחון את רכיביה של "המציאות החדשה" ואת הדילמות השונות שהיא מעוררת . לשם כך , נבחנו שני היבטים מרכזיים : א . צורכי התלמידים בהתאם להמשגה של לקות הלמידה על פי תפיסות נוירו-פסיכולוגיות עדכניות . ב . צורכי המורים בחינוך הרגיל , וזאת במסגרת ההגדרות של מטרות החינוך ותהליכי רכישת מידע והשתמעויותיהם - בהתייחס למכלול התפקידים החינוכיים שממלא המורה בכיתה עבור כל התלמידים . כן מובאים בחשבון יחסי הגומלין שלו עם מומחים , עם צוותים בין מקצועיים ועם ההורים . בנוסף , נדונו שאלות המתייחסות להתפתחות המקצועית של המורים בשלבים שונים של הקריירה שלהם . ברור כי במסגרת נייר הדיון אין אפשרות להעמיק בכל אחת מהשאלות ואף לא להציע פתרונות חד משמעיים . אולם יש בו פתיחה לדיון מתמשך , ודיאלוג בין הגורמים המעורבים בהכשרה והשתלמות מורים ואנשי המקצוע בתחום ליקויי למידה . בשנת 1997 מינו שר המדע ושר החינוך ועדה שנועדה לבחון את מצבם של תלמידים עם לקויי למידה . "הבסיס לעבודת הוועדה הייתה ההכרה בזכותו הטבעית של כל אדם לשוויון הזדמנויות , וחובת הח 0 רה ליצור תנאים למימושה . " הוועדה נתבקשה על

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר