הקדמה

עמוד:15

משקפת במהימנות את דת ישראל . הסכמה בלתי צפויה זו היא פרי שיתוף אינטרסים של יריבים : המאמינים שמחים לקבל אישור דתי ללאומנות שלהם , והכופרים שמחים לקבל אישור מוסרני לאנטי דתיות שלהם . אשרי המאמין שמנהיגיו הדתיים קיצוניים לא פחות - ולעתים הרבה יותר - מאשר מנהיגיו הפוליטיים , ואשרי הכופר שדובריה של הדת משחירים את פניה בעבורו . מטרתו הראשונה של הספר הזה היא לערער את האחיזה החזקה שיש לדתיות הלוחמנית בתודעה הציבורית על ידי הצגת תפיסה חלופית , אותנטית ומשכנעת כאחד , של ערכיה של אמונת ישראל כפי שהם עולים מקריאה ספרותית של מספר סיפורים מקראיים . קהל היעד של הספר הם , מצד אחד , אנשים ונשים דתיים , המתקוממים נגד הפירוש הלאומני הרווח של כתבי הקודש ומבקשים פירוש ישר ואמין שיהלום את מצפונם הדתי , את מאווייהם הרוחניים ואת צורכיהם האינטלקטואליים ; ומצד שני - אנשים ונשים חילוניים , שנגמלו מן הדחף להתנער מן היהדות ולהשמיץ אותה באשר היא נוגדת את מיטב ערכיהם , ואדרבה , מבקשים נקודות חיבור והזדהות עם היהדות וכתבי הקודש שלה , שיאפשרו להם לרוות את צימאונם ממקורות הווייתנו הלאומית , הרוחנית והמוסרית ולהיבנות מהם בררכם שלהם . אם אומנם ימצא הספר הזה את דרכו ללבם של אלה ואלה , גדולה תקוותי שהוא יוכל לסייע למאמץ הגובר והולך להמיר את ההתנצחות ההרסנית , המדלדלת את חיינו , במחלוקת בונה , המעשירה אותם . שאלות השעה באור המקרא . המקרא עצמו הפך לבעיה , והמטרה השנייה של ספרנו היא להקנות לו רלוונטיות חדשה ובכך להרים תרומה לשיקום מעמדו בישראל . הסיבות לירידה התלולה במעמד המקרא בחכרה הישראלית נידונות בהרחבה במבוא , ונטענת שם הטענה שהתנ"ך , ששימש ככתבי הקודש של הציונות החילונית , איבר את זוהרו ותוקפו משנעשה למיותר עקב המשבר החמור שפקד את האידאולוגיה הציונית שנאחזה בו . בעבר הלא רחוק מצאו בו אישור נשגב לפתרון הציוני שמילא את הלבבות , ומעתה אנו יכולים לחפש בו מענה מרומם לשאלות הקיומיות המסעירות את חיינו . מי שבטוח שבדומה לכל יצירה גדולה , אך במשנה תוקף , ספר הספרים עוסק בשאלות היסוד של כל הדורות , יצא נשכר כשיביא את שאלות השעה לפתחו .

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר