קראו בכותר - בקש שלום ורדפהו : שאלות השעה באור המקרא - המקרא באור שאלות השעה