בקש שלום ורדפהו : שאלות השעה באור המקרא - המקרא באור שאלות השעה

עמוד:6

The Bible in the Light of Topical Issues Topical Issues in the Light of the Bible Seek Peace and Pursue it Uriel Simon כל הזכויות שמורות 2002 © למחבר ולמשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 37744 תל אביב 61376 E-mail : Books @ Yedioth . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכה לשונית : ריבה רוטמן עיצוב העטיפה : זהבה טפר עטיפת הסדרה : איה גוררון על העטיפה : חלונות מרדכי ארדון , הכנף הימנית : "וכתתו חרבותם לאתים" באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ופרופ' מיכאל ארדון . לוחות : ישראליט הדפסת עטיפה : וליגרף בע"מ הפקה : טפר בע"מ דאנאקוד 362-2938 מסת " ב ISBN 965-511-855- \ נדפס בישראל Printed in Israel 2004

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר