אקטואליה במדיה - שגרה וחירום ילדים בגיל הרך צופים במהדורת החדשות

עמוד:2

כתיבה : צוות המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין דייר / , u nh"N נורה דליות הוצאת הספרים של מכון מו " 0 ת : עריכה ראשית : ד"ר יהודית שט"וון עריכת טקסס ולשון : אדוה חן עיצוב גר 0 י ועיצוב השער : בלה טאובר תודות ראשית , אנו מבקשות להודות לר"ר רות הרתאן ולד"ר מירה פוירשטיין על הערותיהן הבונות . הערכתנו נתונה לאנשי מכון מופ"ת שסייעו בידינו רבות בהוצאת ספר זה : לר"ר יהודית שטיימן , העורכת הראשית של הוצאת הספרים , על קריאתה , על הערותיה ועל סיועה הרב בשלבים השונים של הוצאת הספר ; לאדוה חן , על עריכת הלשון המעמיקה והמסורה , כמו גם על הערותיה המאתגרות והמשמעותיות . תודה לגרפיקאית בלה טאובר עבור עיצוב הספר וכן תורה לחני שושתרי , רכזת הוצאת הספרים . אנו מכירות תודה למחלקת המחקר של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין , אשר אפשרה לנו להשלים את מלאכתנו . כמו כן אנו מורות מקרב לב לגננת ולמורה מימי חן מגן הילדים שבחטיבה הצעירה , שליד המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דור ילין , על המפגשים המאלפים עם ילדי כיתתה ועל תובנותיה . לסיום , תודה מיוחדת ואישית לר"ר עמליה שך , לשעבר ראש המסלול לגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין , עבור סיועה המבורך במהלך הכתיבה ועבור הערותיה המקצועיות והחיוניות שתרמו רבות לכתיבת הספר . מסת"ב : 965-7182-82-4 © כל הזכויות שמורות למכון מו " 0 ת , תשם"ז 2007 טלי http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 הדפסה : דפוס אופסט סל בע"מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר