דוד גנז (1613-1541 ) וזמנו‭‬: מחשבת ישראל והמהפכה המדעית של המאה השש-עשרה

עמוד:ה

גם קרוב לזמנינו זה כמו שבעים שנה קם איש אחד נקרא ניקלאו '' ס קופע"רניקוס חכם גדול בתכונה מופלג על כל אנשי דורו והעידו עליו שמימות בטולמיאוס לא נמצא כמוהו . הוא עיין על מצבי ותנועי כוכבי שבת וכוכבי לכת בדיקדוק גדול ורב . וכדי ליישב כמה ספיקות ומבוכות גדולות ולירד אל סיבות וטעמי כל התנועות והשינויים הנמצאים בם , שפט וגזר ורצה להוכיח בחידוד רם שכלו שהגלגלים שוקטים ונחים וכדור הארץ יסובב סבוב תדירי , וחבר על זה ספר גדול עמוק עמוק מאוד אשר אין חקר לחדודו ולחריפתו , ורבים מהחכמים הגדולים שבדורו הודו לו והסכימו לדבריו . אשר כל זה גליתי לראיה שאין אנו אומרים שכל הדברים תנועת הכוכבים ומזלות הם דווקא כדברי התוכנים הקדמונים רק הרשות נתונה ביד כל אדם למצוא דרך אפשרי כפי השגת שכלו , רק שיתיישב בטעם ובסברה כל חלופי מהלכי המאורות . דוד גנז , מגן דוד פראג שנת שע"ב , . 1612 אזכור ראשון של ניקולאוס קופרניקוס בספרות העברית .

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר