קראו בכותר - דוד גנז (1541 - 1613) וזמנו : מחשבת ישראל והמהפכה המדעית של המאה השש-עשרה