דוד גנז (1613-1541 ) וזמנו‭‬: מחשבת ישראל והמהפכה המדעית של המאה השש-עשרה

עמוד:ד

תירגם מצרפתית.- אביטל ענבר מסת"ב ISBN 965-09-0158-2 כל הזכויות שמורות , תשס '' ה All rights reserved , 2005 הוצאת ראובן מס בע"מ ת"ד , 990 ירושלים 91009 טל - 02-6277863 . ' פקס . 02-6277864 דואר אלקטרוני : rmass @ barak . net . il www . rubin-mass . com e-mail : rmass @ barak . net . il Fax : 972-2-6277864 , Tel : 972-2-6277863 P . O . B . 990 , Jerusalem 91009 , Israel Publishers & Booksellers Rubin Mass Ltd ., סדר ועימוד : תשבץ , ירושלים לוחות והדפסה ' דפוס אדמור , ירושלים Printed in Israel

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר