תוכן העניינים

עמוד:6

עצי פרי סובטרופים וטרופים ( חדשים ) 245 הררים 245 .. אתרוג 247 .. תפוז חמוץ _> חושחש 252 .. ( לימון ? 256 .. פומלו 258 .. בננה 259 .. ירקות וצמחי מקשה 263 אבטיח 263 .. אספרג רפואי 267 .. בצל הגינה 269 .. גזר הגינה 270 .. דלעת ( קרא מצוי 271 .. ( חסה תרבותית 273 .. חציל 274 .. ירבוז 278 .. כרוב 279 .. • לפת 282 .. מלוכיה נאכלת 283 .. מלון 285 .. מלפפון 288 .. סלק מצוי 289 .. עולש תרבותי 291 .. צנון 292 .. קולקס הקדמונים 293 .. י רגלת הגינה 295 .. שום 296 .. שחלים 298 .. גידולים אחרים 300 _קנה סוכר 300 .. שומשום מזרחי 326 .. סיכום ומסקנות 329 התמורות בגידוליה החקלאיים של ארץ ישראל בימי הביניים 329 .. מעמדה של החקלאות _בימי הביניים ואופיה בחתך _רב תקופתי 336 .. ביבליוגרפיה וקיצורים 357 מפתחות 403 מקורות האיורים 420

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר