קראו בכותר - גידולי ארץ ישראל בימי - הביניים : תיאור ותמורות