תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים עם הספר , מאת פרופסור ישראל גוטמן 9 הקדמה 11 מבוא 14 פרק ראשון : מבשרי המודרניזציה של בתי הכנםת בווארשה א . התהוותה של עדת היהודים המתקדמים 19 ב . בתי הכנםת לעדת המתקדמים שקדמו לסינאגוגה . 1 21 בית הכנסת "הגרמני" ברחוב דאנילוביצ'ובסקה . 2 21 בית הכנסת "הפולני" ברחוב נאלבקי . 3 32 בית הכנסת של "חברת המשרתים בבתי המסחר" 35 ג . הצורך בהקמת בית כנסת גדול לעדת הנאורים 3 . 5 פרק שני : הלבטים והקשיים בדרך להקמת בית הכנםת 1878-1858 א . מההחלטה על הקמת בית הכנסת ב 1858 ועד לקניית המגרש בטלומאצקי ב 37 1870 ב . התחרות על תוכניות לבניין בית הכנסת 38 ג . קשיי המימון — אדישותם של גבירי וארשה המתבוללים 39 ד . הנחת אבן הפינה 44 ה . התלהבות המתבוללים ומעורבותם בהקמת בית הכנסת 45 ו . טקס חנוכת בית הכנסת הגדול 47 פרק שלישי : המתחים על רקע הדרישה לרפורמה בבית הכנםת הגדול 1908-1878 א . הר"ר יצחק צילקוב 51 ב . האכזבה והתסכול של דור המייסדים 53 ג . תיקונים בדת להצלת הנוער מטמיעה ומשמד 55 ד . נסיון כושל להקים בווארשה עדה רפורמית 57 ה . נסיון כושל להקים עדה רפורמית קיצונית 60 ו . חסידי רפורמה מקפלים דגלם 67

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר