קראו בכותר - מהתבוללות ללאומיות : פרקים בתולדות בית-הכנסת הגדול הסינאגוגה בווארשה 1806-1943