תוכן העניינים

עמוד:10

פרקים 138 15-9 פרק - 16 הנעדר והנאמן שלו 139 פרק - 17 יוחסין של הנולד 140 פרק — 18 צוואה וירושה 141 פרק - 19 הקדש 143 פרק 9 הלכה , מנהג וחקיקה בענייני מעמד אישי וירושה בפסיקה של בתי הדין הדתיים הדרוזיים בישראל וברמת הגולן - אהרון ליש 144 א . פיוס ובוררות 145 ב . השריעה המוסלמית 146 הדוקטרינה החנפית 146 הדוקטרינה המאלכית 149 ג . ההלכה הדרוזית 150 ד . המנהג 153 ה . החקיקה החילונית 156 פרק 10 הזהות הדרוזית - סלמאן פלאח 160 גורמי הייחוד הדרוזי 161 הזהות הדרוזית בעידן המודרני בשלהי המאה ה 161 20 סיריה 162 לבנון 162 תפוצות 163 ישראל 163 החלת לימודי המורשת 165 פרק 11 חגים ומועדים - סלמאן פלאח 166 חג הנביא שועייב 166 קבר הנביא שועייב 167 קבר יתרו 167 החג 168 חג הקורבן 170 עלייה לרגל ( זיארה ) 170

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר