תוכן העניינים

עמוד:8

שלבי ההתיישבות 59 א . תקופת ייסוד הדת 59 ב . תקופת שלטון בית מען 61 ג . הגירה רציפה בשלוש מאות השנים האחרונות 62 כפרים דרוזיים הרוסים 65 זמן ההרס 66 גורמי ההרס 66 פרק 4 הדרוזים בארץ ישראל בתקופת המנדט - רג'א פרג' 69 מבוא 69 תמורות דמוגרפיות 69 בעלות על הקרקע ותעסוקה 71 ייצוג הדרוזים בממשל וניסיונם לזכות באוטונומיה שיפוטית 75 הדרוזים בממשל המקומי 80 פעילות פוליטית מפלגתית 82 התארגנות חברתית תרבותית 84 פרק 5 היישובים הדרוזיים בישראל בעבר ובהווה - סלמאן פלאח 85 א . אל ג'בל - הרי הגליל המערבי והגליל העליון 85 כפרים קיימים 87 כפרים מיושבים על ידי לא דרוזים 92 כפרים הרוסים או נטושים 93 ב . אל סאחל - שפלת החוף 93 כפרים קיימים 94 כפרים מיושבים על ידי לא דרוזים 96 כפרים הרוסים או נטושים 96 ג . אל שאע'ור 97 כפרים קיימים 97 כפרים מיושבים על ידי לא דרוזים 100 כפרים הרוסים או נטושים 100 אל כרמל 101 כפרים קיימים 101 כפרים מיושבים על ידי לא דרוזים 103 כפרים הרוסים או נטושים 103

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר