הדואר מראשית התפתחותו ועד 1892

עמוד:144

נפתח ב 9 לספטמבר . 1867 בשנה זו אף גדלה תדירות הדואר התורכי מיפו לירושלים מפעם לפעמיים בשבוע . אך בשירותי דאר בין לאומי לא עסק דואר זה . עד להקבלה איגוד הדואר הבינלאומי ב 1874 בוצעו שירותי הדואר בין ארצות שונות על פי הסכמים פרטיים ובארצות שלא היו הסכמים כאלה הועבר הדואר באמצעות שירותי דואר זרים שפעלו בדרך כלל דרך הסוכנויות של קווי האניות . מאחר שלתורכיה לא היו הסכמי דואר , היו פעילים בה מאד שירותי הדואר הזרים . כך היה גם בירושלים מאז . 1852 עם הקמת שירות הדואר הבינלאומי ב 1874 הצטרפה אליו תורכיה מיד והשתדלה שבתי הדואר הזרים יסגרו אך מסיבות פוליטיות לא עלה הדבר בידה . בשנות ה , 80 עם התגברות תנועת העגלות בדרך יפו-ירושלים , החלו משתפרים גם שירותי הדואר . מקום מרכזי בעיר החל תופס שירות הדואר האוסטרי , ונראה , כי שירות הדואר הצרפתי לא זכה להתפתחות דומה , במיוחד לא לגבי הקהילה היהודית . לאמצע שנות ה 80 בערך מספר גד פרומקין : 'בימי ילדותי היה בית דואר זר אחד בירושלים ובדומה לו אחד ביפו , והוא של הממשלה האוסטרית . בירושלים היה בית הדואר האוסטרי בעיר העתיקה בדרך המוליכה מהמנזר הארמני אל רובע היהודים , סמוך לחצר "אורח חיים" ומרפאת ד"ר וולך ... הדואר היה בא לירושלים באשמורת הבוקר בעגלה רתומה לשלושה סוסים , שהיתה משרכת דרכה בכביש יפו המשובש כל שעות הלילה . 136 ' גם כהן רייס מרבה לספר על פעילותה של ה פוסטה' האוסטרית : 'היו ימים והפוסטה האוסטרית היתה מושלת בכפה בארץ , בבחינת בת יחידה . משרד הפוסטה היה ברחוב הארמנים , במבוא הבית שבו דר מנהל הדואר . הדואר היה מגיע אחת לשבועיים ואחרי כן nft * לשבוע , לפי בקורי האניות האוסטריות מטריאסט לחוף יפו . יום הדואר בירושלים היה יום טוב לעדה ... ' 'היתה אמנם גם פוסטה תורכית , אך איש לא שעה אליה . רק בסוף שנות השמונים החלו האמריקנים להשתמש בפוסטה התורכית דוקא . הקהל לא שמח על חרוש זה ואף נסה להשמיע באקריקה את מחאתו , אך ללא הועיל' . סיכום שמוסר לונץ ( 1891 ) על מצב הדואר בירושלים בראשית שנות ה 90 מצביע על ההתפתחות הרבה שחלה בתכיפות שירותי הדואר בעיר עור לפני שהחלה הרכבת לפעול . בעיר שני בתי דואר — תורכי ואוסטרי : התורכי — ברחוב אלבאטראק , סמוך לקונסוליה האמריקנית -,והאוסטרי — ברובע הארמני . רמי משלוח מכתב שמשקלו עד 15 גרם 1 — פיאסטר . מחיר גלויה 20 — פרוטות . דברים נדפסים ודוגמאות 10 — פרוטות לכל 50 גרם . מאירופה ומאמריקה מגיע הדואר כל שבת , ואחת לשבועיים גם ביום שלישי . הדואר התורכי מגיע , מלבר בשני הימים האמורים , גם בכל יום רביעי ( ביום זה גם מגיעים המכתבים מרוסיה לקונסוליה הרוסית . ( המכתבים המיועדים ליהודים נמסרים לאחד משמשי הערה , והוא מעבירם לתעודתם . המכתבים מאמריקה , מבריטניה ומצרפת מגיעים כמעט רק בדואר התורכי , ואילו המכתבים מארצות אשכנז , אוסטריה , רומניה וכדומה — כמעט רק בדואר האוסטרי . מירושלים יוצא הדואר בימים אי ב' ד' והי בשבוע אחר , ובשבוע שלאחריו רק בימי ב' וד , ' וחוזר חלילה . בין יפו לירושלים פועל שירות הדואר כל יום . לעזה מועבר הדואר מיפו . לשאר ערי הארץ מועבר הדואר פעם בשבוע , ורק בדואר התורכי . בתי הדואר פתוחים כל יום . 5 ג . 1 פולק , ענד . 156 . 36 , 9-7 פרומקין , שופט , עמי 7 . 112 ג . 1 כהן רייס , עמ' . 172-171 ראה גם : וייס , בשעריך , עמי . 138 . 33 לונץ , מורה דרך , עמי . 14-11 וראה פירוט נוסף שם .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר