קראו בכותר - עיר בראי תקופה - ירושלים החדשה בראשיתה