הקדמה

עמוד:ז

הקדמה ייחודה של ירושלים הנו פרי זיקה יהודית ששורשיה נעוצים בשחר ההיסטוריה ונמשכים עד לימינו . מאז ומתמיד היתה ירושלים עבור עם ישראל יותר מעיר — היא היתה והנה גם היום מושג וסמל . סמל לתולדות העם — מראשית ימיו , דרך תקופות הזוהר של ימי המלוכה , דרך החורבן והגלות , ועד לשיבת ציון בימינו . קדושת ירושלים העניקה לעיר מעמד מיוחד גם בעיני הדתות המונותיאיסטיות — הנצרות והאיסלם — שראו עצמן ביונקות מדת ישראל מחד גיסא וכיורשותיה מאידך גיסא . האופי האוניברסלי של הדתות שייחסו קדושה לירושלים , והגלייתם של בניה שהורחקו ממנה , הפיצו את שמה של ירושלים בעולם והוסיפו לממשות הארצית של ירושלים גם נופך של חזון . ירושלים הפכה למושא של כיסופים , לרעיון , ל"ירושלים של מעלה . ' אותם רעיונות וכיסופים הם הם שהפכו את העיר לסלע מחלוקת פוליטי , תרבותי ודתי . התקווה לעתיד היא שבשורת השלום הטבועה בשם העיר תתגשם ותעמיד את ירושלים כמרכז להשלמה ולפיוס . לתוכנית הלימוד העוסקת בתולדות ירושלים מראשיתה ועד ימינו נועדו שני ספרי הלימוד "זאת ירושלים . " הכרך הראשון המובא בזה , יוחד לתולדות העיר מראשיתה ועד לתקופה המוסלמית , הכרך השני עוסק בתולדות ירושלים מהתקופה הצלבנית ועד ימינו . שני הספרים מותאמים לדרישות תוכנית הלימודים של משרד החינוך בלימודי ארץ ישראל , הן בבית הספר ממלכתי והן בבית הספרהממלכתי דתי . הם מקיפים יחידת לימוד ומחצה ( _כ 35 ו שעות לימוד שנתיות כולל סיורים , ( ומהווים נדבך מרכזי לכל הלומדים לימודי ארץ ישראל . עם זאת יכול הספר לשמש גם תוכניות לימוד אחרות , כמו את תוכנית הלימודים בהיסטוריה או את תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה . החל ק שלפנינו יוכל להתאים גם לנושא הלימודי "ירושלים" במסגרת לימודי המקרא בבית הספר הכללי . עם התפשטותה של המגמה להרבות בלימודים בין תחומיים ( אינטר דיסציפלינריים ) יסייע ספר זה כספר לימוד המעבד נושא בהיבט בין תחומי . הספר נכתב בהדגש היסטורי על בסיס כרונולוגי , שכן אין כירושלים היכולה לשמש כסדנה ללימוד כל תולדות ארץ ישראל . עם זאת , פתחנו צוהר לתחומי ידע נוספים . שילבנו ידע במקרא , בגיאוגרפיה , בארכיאולוגיה , באדריכלות , באמנות , בהכרת דתות , מסורות ומנהגים ועוד . פרקי הספר שונים בהיקפם זה מזה . הפרקים מתייחסים לתקופות שאורכן אינו שווה ומידת הידע המצוי בידינו לגביהן גם הוא שונה .

יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר