בלי לשבור את הכלים: סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד