באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט

עמוד:4

מערכת למדא עיון I הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה פרופ' תמר הרמן ( עורכת ראשית, האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' אביבה חלמיש ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' תמר אלאור ( האוניברסיטה העברית בירושלים ) , פרופ' שרה גורי רוזנבליט ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' מחמוד גנאים ( אוניברסיטת תל אביב ) , פרופ' אמיר הורוביץ ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' יואב יאיר ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' קטרין קוג'מן-אפל ( אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ) , פרופ' מוטי רגב ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' שיזף רפאלי ( אוניברסיטת חיפה ) המערכת האקדמית של המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג, אוניברסיטת תל אביב ד"ר דוד שור ( יו"ר ) , פרופ' אסף לחובסקי, פרופ' רועי קרייטנר, פרופ' אורית רוזין המערכת האקדמית של ספריית חקר, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו"ר, אוניברסיטת בן-גריון בנגב ) , פרופ' אביבה חלמיש ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' אסף לחובסקי ( אוניברסיטת תל אביב ) , פרופ' דליה עופר ( האוניברסיטה העברית בירושלים ) , ד"ר קובי פלד ( אוניברסיטת בן-גריון בנגב ) , ד"ר פולה קבלו ( אוניברסיטת בן-גריון בנגב ) , ד"ר דניס שרביט ( האוניברסיטה הפתוחה ) עריכה : קרן גליקליך, משה שפרבר קונספט עטיפה : נחמה פרסלר עיצוב עטיפה : נאוה שנקמן התקנה והבאה לדפוס : נילי ברנר סדר וגרפיקה : דלית סולומון, עינב צדוק רכז הפקה : אלון עוז תמונת עטיפה : שוטר יהודי במחנה העקורים ציילסהיים בגרמניה עוצר קאפו לשעבר מוזיאון השואה בוושינגטון, תמונה מספר 89566 ( United States Holocaust Memorial Museum , courtesy of Alice Lev ) מק"ט 5468 - 91417 מסת"ב 8 - 1591 - 06 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות ל למדא Iןויע הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוח ה המכון למשפט והיסטוריה ע"ש דיויד ברג, אוניברסיטת תל אביב מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניבסריטת בן-גוריון בנגב רעננה, תשע"ט— 2019

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר