קראו בכותר - באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט - משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים