באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט

עמוד:1

רבקה ברוט באזו ר האפ ור הקאפו היה ו די במשפט משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר