מבוא לספר מאת העורכים

עמוד:11

מבוא לספר | 11 | רבים וטובים כאיום קיומי על קודשי ישראל, כך נדרש דורנו למאמץ דומה ביחס לפוסטמודרניזם ; הרב שג"ר עבר חלוץ לפני המחנה במאמץ זה . לפני כעשור פרסם הרב חלקים ממשנתו בנושאים אלה בספרו כלים שבורים . ספר זה, שנערך בידי הרב יאיר דרייפוס ואודיה צוריאלי, פתח עבור רבים פתחים לאמונה . עם זאת, בשנים שחלפו מאז כתיבת חומרי הגלם לספר ועד לפטירתו, פיתח הרב את משנתו והרחיב אותה . לכן ראינו לנכון להוציא לאור את הספר הזה, הפורש יריעה רחבה בהרבה מזו שבספר שקדם לו . תחושתנו היא כי הזמן שחלף מאז כתיבת הדברים ופרסום חלקם לפני כעשור, לא הקהה את חשיבותם . 3 ) – נבחרשמו של הספר – לוחות ושברי לוחות ( על פי מדרש חז"ל בכדי לבטא את אופיו המיוחד . יש בו ערעור חריף ושבירה של מוסכמות רבות, של הציבור הדתי בפרט ושל החברה הישראלית בכלל, הכרוכים באימוץ מסוים של הפירוק המאפיין את הפוסטמודרניזם . אך יש בו גם ניסיון לבנות דרך אמונית וחינוכית חלופית, מתוך התפיסה כי השבירה והפירוק הפוסטמודרניים עשויים דווקא לזכך ולטהר את האמונה הדתית . זאת ועוד ; כפי שעולה מהמכתב בו פתחנו, הרב שג"ר לא סבר שעיוניו הם סוף דבר בנושא סבוך זה . במקרים רבים חשב כי הם בגדר שברי לוחות ואולי שברי כלים העשויים לשמש את אלה שיבואו אחריו בכדי לפתח ולבסס השקפת עולם ודרך חינוכית יהודית שיתאימו לדור הזה . חשיבותו של ספר זה בחלוציות ובאומץ שבו, בעוצמה התורנית והאינטלקטואלית, וברוח הגדולה של הרב שג"ר – כל אלה מהווים האר"י שלפיה בתוך הרע מצויים ניצוצות קדושים שרק בהעלאתם יִכלה הרע, מחד גיסא, וייבנה נדבך חשוב בקומת הקדושה מאידך גיסא . רעיון זה עמד בבסיס ההתמודדות של הרב קוק עם רוחות המודרנה בכלל ועם הכפירה בפרט . 3 'דתני רב יוסף : “אשר שברת ושמתם" ( דברים י ) – מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון' ( בבא בתרא יד ע"ב ) .

משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר